Doel

De vzw Basiliekpromotie Halle is sinds 13 januari 2014 de nieuwe naam van vzw Toerisme Halle. Per 1 januari 2014 heeft onze organisatie na 60 jaar de promotie van de stad Halle als toeristische bestemming overgedragen aan de gemeentelijke vzw M.E.T. (Museum, Erfgoed, Toerisme) die voortaan deze opdracht zal vervullen. Hiermee is de toerismewerking verankerd in de stedelijke structuur van de Stad Halle en is de continuïteit ook verzekerd.

De oprichting van M.E.T. vzw en de overdracht van de kerntaken van onze vereniging aan de nieuwe stedelijke organisatie bracht met zich mee dat onze vereniging zich moest beraden over haar doelstelling en werking in de toekomst. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 januari 2014 werden de naam en het doel van de vzw gewijzigd.

De nieuwe naam, Basiliekpromotie Halle, zegt meteen waar onze vzw in de toekomst voor staat: de promotie van de Sint-Martinusbasiliek van Halle als internationaal monument en toeristische bezienswaardigheid:

a) De realisatie en valorisatie van het project “Het Mysterie van de Bouwmeester”
b) De toeristische exploitatie van de Sint-Martinusbasiliek van Halle
c) De valorisatie van de restauratie van de Sint-Martinusbasiliek van Halle
d) Ontwikkeling (inhoudelijk en materieel) van toeristische producten en diensten met betrekking tot de Sint-Martinusbasiliek van Halle
e) Het voeren van promotie in binnen- en buitenland door middel van alle voorhanden zijnde middelen en technieken zoals daar zijn publicaties, brochures, folders, websites, film, audio;
f) Het organiseren van studiedagen, tentoonstellingen, culturele en folkloristische activiteiten met betrekking tot de Sint-Martinusbasiliek van Halle
g) Het organiseren van groepsbezoeken en opendeurdagen
h) Briefen en ondersteuning van de streekgidsen
i) Met betrekking tot hoger vermelde taken adviezen uit te brengen en voor rekening van derden werkzaamheden uit te voeren.

De twee werkjaren 2014-2015 zullen gewijd worden aan de realisatie van het project “Mysterie van de Bouwmeester”, de vernieuwing van de toeristische exploitatie van de Sint-Martinusbasiliek en de voorbereiding van de heropening. Eens de basiliek opnieuw geopend is voor het publiek zal de vzw zich, zoals vermeld richten op de continue promotie van de Sint-Martinusbasiliek als internationaal monument.

Vzw Basiliekpromotie Halle is een vereniging zonder winstoogmerk.
Alle middelen en winsten uit activiteiten wordt steeds opnieuw geïnvesteerd in de verdere promotie van de Sint-Martinusbasiliek van Halle