Werking

De vzw Basiliekpromotie is een klassieke vereniging zonder winstoogmerk bestaande uit een Algemene Vergadering met een Raad van Bestuur en een Dagelijks bestuur.

Onder het gezag van de Raad van Bestuur is de werking opgebouwd in twee teams:

– Het Content-team

– Het Marketing-team

CONTENT-TEAM BASILIEK

Het content-team bestaat uit mensen die zich voornamelijk met het inhoudelijke aspect van de basiliekpromotie bezighouden. Een sterke inhoudelijke kennis van de basiliek in al van haar facetten of een bepaald onderdeel daarvan is uiteraard een vereiste wat deelname betreft. Deze experts zijn verantwoordelijk voor het vertalen van de historische, artistieke en architecturale kennis omtrent de basiliek naar een toegankelijk verhaal voor het brede publiek.

Dit houdt onder andere het volgende in:

 • Ontwikkeling van het verhaal van de basiliek
 • Kiezen en uitwerken van jaarthema’s, …
 • Redactie voor de website en de brochures

MARKETING-TEAM

Dit team bestaat uit specialisten communicatie, ICT, promotie en commercialisatie. Deze mensen hebben allemaal hun strepen verdiend in hun professionele loopbaan en stellen hun knowhow op vrijwillige basis ter beschikking van de promotie van de Sint-Martinusbasiliek. Het marketingteam vertaalt het verhaal uitgewerkt door de content groep naar concrete diensten en producten en daarvoor ook de promotie voert.

Productontwikkeling

 • Ontwikkeling van commerciële arrangementen (Mysterie-arrangementen)
 • Ontwikkeling van toeristische producten voor groepen
 • Ontwikkeling van toeristische producten voor individuele bezoekers
 • Ontwikkeling van de brochures, folders, apps, ….
 • Ontwikkeling van merchandising (Publicaties, goodies, webshop)
 • Ontwikkeling & beheer van de digitale applicaties (op korte termijn is dit het beheer van het Mysteriespel in de beide versies)
 • Productbriefings voor exploitatie

Promotie

 • Digital Marketing
 • Website(s) www.sintmartinusbasiliek.be & www.mysterievandebouwmeester.be
 • Social Media (Facebook, Twitter, Pinterest/instagram, Mailchimp, Google Adword campagnes,Picasa/Flickr, Print/audiovisueel/on site promotie)
 • Aansturing lay out en drukkers
 • Aanmaak on site promotiemateriaal

Verkoop

De commercialisatie van:

 • Groepsbezoeken
 • Individuele bezoekers
 • Mysteriespel B2B
 • Mysteriespel B2C

Beheer van de commerciële exploitatiepartners

Exploitatie

 • Reservatie en boekingsformaliteiten groepsbezoeken
 • Reservatie en boekingsformaliteiten Mysterie-arrangementen
 • Reservatie en boekingsformaliteiten Mysterie-spel (reservatie iPads, reservatie startlocatie, reservatie catering, …)
 • Begeleiden van Mysteriespel te velde (game-masters)
 • Ticketverkoop voor individuele bezoeken aan de basiliek
 • Verhuur iPadtours
 • Verkoop applicaties
 • enz…